Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe   Luonnosvaihe   Ehdotusvaihe   Hyväksymisvaihe   Lainvoimainen

Kirrinsanta 66. kaupunginosan teollisuusalueen asemakaavan muutos 609 1765

TUNNUS
609 1765 / PRIDno-2022-3463
YHTEYSHENKILÖ
Asemakaava-arkkitehti Otto Arponen p. 044 701 2994 | kaavasuunnittelija Tea Bogdanoff p. 044 701 1972
LAINVOIMAISUUS
Kaava on saanut lainvoiman 3.4.2024

​​​​​Kaava-alue opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Reposaaren maantien molemmin puolin Kirrinsannan teollisuusalueella. Suunnittelualueella on nykyisin pääasiassa metsäistä aluetta, tiealuetta ja lentotuhkalla muodostettua kenttäaluetta. Etäisyys Porin keskustaan on noin 20 km.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena on muuttaa nykyiset teollisuusalueet T/kem -alueiksi. Asemakaavan muutos laaditaan, jotta alueelle voi sijoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen/laitoksia (T/kem).

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto


ASIAN KÄSITTELY

  Lainvoimainen - 3.4.2024 - Valmis

Lainvoimaiset kaava-asiakirjat

Lainvoimaisuuskuulutus

Kirrinsanta 66. kaupunginosan teollisuusalueen asemakaavan muutos 609 1765

Kuulutusaika: 3.4.2024 - 17.4.2024

Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.2.2024 § 4 kokouksessaan Kirrinsannan 66. kaupunginosan teollisuusalueen asemakaavan muutoksen 609 1765,​ päivätty 30.1.2024. 

Kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

 

Porissa 3.4.2024

Porin kaupunginvaltuusto


  Hyväksymisvaihe - 12.2.2024 - Valmis

Kaava-aineistot

Kuulutus asemakaavan hyväksymisestä

Kirrinsanta 66. kaupunginosan teollisuusalueen asemakaavan muutos 609 1765

Kuulutusaika: 19.2.2024 - 25.3.2024

Porin kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kirrinsannan 66. kaupunginosan teollisuusalueen asemakaavan muutoksen 609 1765,​ päivätty 30.1.2024. 

Päätöksen muutoksenhakuohje on Porin kaupunginvaltuuston 12.2.2024 kokouksen pöytäkirjan § 4 päätöksen liitteenä.

 

Porissa 16.2.2024

Porin kaupunginvaltuusto

 

 


  Ehdotusvaihe - 9.10.2023 - Valmis

Ehdotuskuulutus

Asemakaavaehdotus nähtävänä

Kuulutusaika: 18.10.2023 - 18.11.2023

KIRRINSANTA 66. kaupunginosan teollisuusalueen asemakaavan muutos 609 1765. 

Asemakaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa yleisön nähtävänä 19.10. - 17.11.2023 ensisijaisesti kaupunkisuunnittelun internetsivuilla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu ja palvelupiste Porinassa kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla (Yrjönkatu 13) sekä sovittaessa Porin kaupunkisuunnittelussa (Luvianpuistokatu 1).

Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset on tehtävä ennen nähtävänäolon päättymistä sähköpostiosoitteeseen kaupunkisuunnittelu@pori.fi, postiosoitteella Porin kaupunkisuunnittelu, PL 121, 28101 PORI tai käyntiosoitteeseen Yrjönkatu 13 (palvelupiste Porina).

Porissa 18.10.2023
Porin kaupunginhallitus


  Luonnosvaihe - 21.6.2023 - Valmis

Kaava-aineistot

Luonnoskuulutus

Asemakaavaluonnos nähtävillä (MRL 62 §)

Kuulutusaika: 21.6.2023 - 1.9.2023

KIRRINSANTA 66. kaupunginosan teollisuusalueen asemakaavan muutos 609 1765. Tavoitteena on muuttaa nykyiset teollisuusalueet T/kem-alueiksi.

Asemakaavaluonnosta esitellään Reposaaren kivikoulun urheilusalissa (Kirkkokatu 31, 28900 PORI) maanantaina 14.8.2023 klo 18.00 - 19.30.

Yhteyshenkilöt                                                         puh.                       
asemakaava-arkkitehti Otto Arponen                        044 701 2994         
kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas               044 701 1609         
kaavasuunnittelija Tea Bogdanoff                              044 701 1972        

Vireillä oleva asemakaavaluonnos liiteaineistoineen sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat osallisten ja myös muiden arvioitavissa 22.6. – 31.8.2023 palvelupiste Porinan sähköisellä ilmoitustaululla (käyntiosoite: Yrjönkatu 13) sekä internetsivulla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu. Mielipiteet voi esittää nähtävilläolon aikana kirjallisesti tai suullisesti kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 121, 28101 PORI (käyntiosoite: Luvianpuistokatu 1, 4. krs) tai kaupunkisuunnittelu@pori.fi. 

Porissa 21.6.2023
Porin kaupunkisuunnittelu


  Vireilletulovaihe - 27.7.2022 - Valmis

Vireilletulokuulutus

Asiakirjat

Vireilletulokuulutus 27.7.2022 (pdf, 106 kt)