Kaupunginvaltuusto, kokous 11.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Henkilöstöraportti 2021

PRIDno-2022-1369

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 28.3.2022 § 196.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2021 henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että kaupunginvaltuusto kuuli henkilöstöjohtaja Timo Jauhiaisen esityksen asiasta.

Merkitään, että puheenjohtaja Mari Kaunistola luovutti puheenjohtajuuden varapuheenjohtaja Jyrki Levoselle kello 20.07-20.36 väliseksi ajaksi.

Merkitään, että valtuutettu Marianne Ostamo poistui kokouksesta kello 20.10 ja varavaltuutettu Jyri Astokari saapui kokoukseen kello 20.10.

Merkitään, että Tomi Lähteenmäki poistui tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 20.25.

Merkitään, että valtuutettu Viliina Välimäki poistui kokouksesta kello 20.29 ja varavaltuutettu Jari Taimi saapui kokoukseen kello 20.30.

Tiedoksi

HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.