Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 569 Kiinteistö Oy Porin Uimahallin ylimääräinen yhtiökokous

PRIDno-2022-5101

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Porin Uimahallin (tytäryhtiö) ylimääräinen yhtiökokous pidetään 4.10.2022 kello 10.00 osoitteessa Yrjönkatu 13, Pori. Asialistalla on hallituksen jäsenen valinta eronneen Tero Savalan tilalle. Hallitukseen ovat kuuluneet Tero Savala (pj), Tiina Stenman ja Jaana Mäkinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Porin Uimahallin ylimääräiseen yhtiökokoukseen 4.10.2022 hallitukseen valittavasta henkilöstä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää Kiinteistö Oy Porin Uimahallin hallitukseen eronneen jäsenen tilalle valittavaksi Jari Mattilan.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.