Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 563 Porin tuotantolaitoksen ympäristöluvan tarkistaminen ja muuttaminen / RKW Finland Oy

PRIDno-2022-4828

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kaupungin lausuntoa RKW Finland Oy:n Porin tuotantolaitoksen ympäristöluvan tarkistamisesta ja muuttamisesta.

RKW Finland Oy on direktiivilaitos, jolloin sen on muutettava ympäristölupaansa laaditun BAT-selvityksen päätelmien mukaisesti. Laitoksella tuotetaan muovipakkauksia  ja -kalvoja teollisuus-, maatalous- ja rakennuskäyttöön sekä kuluttajapakkauksiin.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala on antanut lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle RKW Finland Oy:n tuotantolaitoksen ympäristöluvan tarkistamisesta ja muuttamisesta elinvoima- ja ympäristötoimialan valmistelun mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / 3.10.2022

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.