Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 581 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

§ Valtionperintö, julkisuuslaki 24 §:n 1 momentin 23- kohdan nojalla.

§ Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle / työllisyyspalveluiden toiminta, julkisuuslaki 24 §:n 1 momentin 23- kohdan nojalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.