Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 580 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Ote maakuntahallituksen päätöksestä laajentaa toisen asteen ammatillisen neuvottelukunnan tavoitteita:

Maakuntahallitus merkitsi Tuva-suunnittelun tilanteen tiedoksi ja päätti laajentaa Satakunnan toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen neuvottelukunnan tavoitteita siten, että siihen kuuluu myös tutkintoon valmentavan koulutuksen (TUVA-
toiminnan) seuranta.

Pöytäkirjanote kokonaisuudessaan on tämän pykälän liitteenä.

 

Maakuntahallituksen 26.9.2022 kokouksen esityslista on luettavissa linkistä: https://bit.ly/3Dyu5RM

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.