Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 579 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Määräaikaisen paloesimiehen palvelussuhteen jatkaminen, Huittisten paloasema, 16.09.2022
§ 22 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Huittisten paloasema, 16.09.2022
§ 23 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Huittisten paloasema, 19.09.2022
§ 24 Toimipaikan muutos, 19.09.2022

Aluepalopäällikkö, Pohjois-Satakunta
§ 5 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Kankaanpään paloasema, 16.09.2022
§ 6 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Kankaanpään paloasema, 16.09.2022
§ 7 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Kankaanpään paloasema, 16.09.2022
§ 8 Toimipaikan muutos, 20.09.2022

Aluepalopäällikkö, Pori
§ 32 Määräaikainen paloesimiehen palvelussuhteen jatkaminen, Kanta-Porin paloasema, 16.09.2022
§ 33 Määräaikainen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Kanta-Porin paloasema, 16.09.2022
§ 34 Määräaikainen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Kanta-Porin paloasema, 16.09.2022
§ 35 Määräaikainen ylipalomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Meri-Porin paloasema, 16.09.2022
§ 36 Määräaikainen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Meri-Porin paloasema, 16.09.2022
§ 37 Määräaikainen ylipalomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Meri-Porin paloasema, 16.09.2022
§ 38 Toimipaikan muutos, 20.09.2022

Aluepalopäällikkö, Rauma
§ 16 Määräaikaisen paloesimiehen palvelussuhteen jatkaminen, Rauman paloasema, 19.09.2022
§ 17 Toimipaikan muutos, 19.09.2022

Henkilöstöjohtaja
§ 161 Määräaikaisten työsopimusten yhtäjaksoinen kesto, 12.09.2022
§ 162 Virkanimikkeen muuttaminen, 14.09.2022
§ 163 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 14.09.2022
§ 164 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen ja nimikemuutos, 16.09.2022
§ 165 Koulunkäyntiohjaajien tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen lukuvuonna 2022-2023, 20.09.2022

Palvelussuhdepäällikkö
§ 35 Työkokemuslisän maksaminen, 15.09.2022
§ 36 Työkokemuslisän maksaminen, 15.09.2022

Pelastusjohtaja
§ 60 Lisäpalkka, tehtävien määräaikainen olennainen muutos, 16.09.2022
§ 61 Säästövapaiden maksaminen, 19.09.2022

Talous- ja hallintojohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 237 Toimintatonnin myöntäminen, Porin Sininauha ry, 11.09.2022
§ 238 Toimintatonnin myöntäminen, Ville-Veikko Laaksonen, 11.09.2022
§ 239 Toimintatonnin myöntäminen, Jarko Lemmetty , 11.09.2022
§ 240 Toimintatonnin myöntäminen, Jari Hernesniemi , 11.09.2022
§ 241 Toimintatonnin myöntäminen, Satakunnan SAMDY ry , 11.09.2022
§ 242 Toimintatonnin myöntäminen, Petri Haavisto, 11.09.2022
§ 243 Toimintatonnin myöntäminen, Pihlavan Tapuliteatteri ry, 11.09.2022
§ 244 Toimintatonnin myöntäminen, Petri Haavisto & Julia Kovacs-Haavisto , 11.09.2022
§ 267 Rakkaudella porilaisille nuorille -hyvinvointirahan myöntäminen, 19.09.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.