Kaupunginhallitus, kokous 26.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 578 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Tekninen lautakunta 6.9.2022 8.9.2022 9.9.2022
Elinvoima- ja ympäristö-
lautakunta
14.9.2022 16.9.2022 19.9.2022
Porin Vesi, liikelaitoksen
johtokunta
20.9.2022 20.9.2022 21.9.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee pöytäkirjat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.