Kaupunginvaltuusto, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Porin kaupungin talouden kuukausi- ja neljännesvuosiraportointi 2022

PRIDno-2022-1543

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 9.5.2022 § 319.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tammi-maaliskuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.